Integritetspaket

Integritet kan ibland vara svårt att greppa och förstå vad som menas med. Ett koncept som jag har fått arbeta med och förstå genom många misstag och reflektioner i samtal.

Enligt SAOL:

integr·­itet [‑ite´t] substantiv~en • o­rubbat till­stånd; o­kränkbarhet; o­beroende


Vill du äga dig själv, bli bättre på att styra ditt tillstånd?
Förstå kommunikations bättre?
Skapa en stark och stabil självkänsla?
Öka i lätthet att ha dina ”ja” och dina ”nej” ?


Detta paket innehåller:

 • 4 processer med coaching via zoom för varje process. De fyra är:

  1. Att Äga sin kraftzon*
  2. Ansvarig För och Gentemot*
  3. Skapa en strak stabil självkänsla*
  4. Meta Ja / Meta Nej
  *
  Samt ett dokument med kraftfulla meningar för din integritet. Dessa är för att återkomma till och upprätthålla din unf**k-withabilitet: det vill säga din förmåga av själv-integritet och äga dig själv, dina tankar, känslor och handlingar. Att ha ägande av sig själv, sina tankar, känslor och beteende och var jag själv ”börjar och slutar.”

Vidare om de fyra processerna

1. Att Äga sin kraftzon

 • Våra fyra grundförmågor är vad kraften i det mänskliga beteendet börjar.
 • Ansvarstagandet uppkommer från förmågan att ta ansvar för hur vi reagerar.
 • Andra orsakar inte mina tankar och känslor, det är jag som reagerar. Jag skapar min upplevelse.

Nyckelpunkter:

2. Ansvarig För och Gentemot

Livet innebär interaktioner med andra människor och detta kan ofta vara knepigt och denna process stärker och gör kommunikationen mellan dig och andra så mycket tydligare.

Med verktygen i denna process kommer du kunna släppa offerskap och missförstånd!

3. Skapa en stark, stabil självkänsla

Denna process utvecklar tre viktiga tillstånd som kännetecknar en bra, sund och grundläggande självkänsla, nämligen; själv-acceptans, själv-uppskattning och just egenvärdet, själva själv-känslan.

4. Meta Ja / Meta Nej

Självkännedom ger att kunna hitta sina ”ja” och sina ”nej.” En konstant process i livet utan dem kan livet te sig som om vi är ett löv för vinden. Som bara ger saknad av riktning och brist på proaktivitet.

tänk dig att kunna hitta rungande JA eller kraftfullt NEJ i dig själv?


*Dessa processer är © Dr L. Michael Hall, https://www.neurosemantics.com/